HZZO-Knjigovodstvene aplikacije - zdravstvo - Dacom_informatika

Idite na sadržaj

HZZO-Knjigovodstvene aplikacije - zdravstvo

APLIKACIJE > Zdravstvo - HZZO
 
KNJIGOVODSTVENE aplikacije
KNJIGOVODSTVENE APLIKACIJE U ZDRAVSTVU - DOMOVI ZDRAVLJA - POLIKLINIKE - USTANOVE

Aplikacije kao što su financijsko i materijalno poslovanje, osnovna sredstva, kadrovska evidencija i obračun plaća, izdavanje računa, ponuda, narudžbenica sastavni su dio ponude knjigovodstvenih aplikacija za zdravstvo.
Posebno izdvajamo aplikaciju fiskalna blagajna verificiranu za rad sa Poreznom upravom RH - aplikacija izdavanje transakcijskih / novčanice računa.
Povratak na sadržaj