Aplikacija - proračun - Dacom_informatika

Idite na sadržaj

Aplikacija - proračun

APLIKACIJE > Proračunski korisnici
 
PRORAČUNSKO knjigovodstvo - aplikacije 
LOKALNA SAMOUPRAVA - GRADOVI - OPĆINE
Tvrtka 'DACOM' od 1994. godine proizvodi aplikacije za lokalnu samoupravu.
Aplikacije pokrivaju proračunsko knjigovodstvo. Tu se prvenstveno misli na korisnike gradove-općine, te vezane institucije na iste - dječji vrtići, knjižnice i sl.

Korisnicima je omogućen rad sa DACOM aplikacijama na svim Windows i Linux operativnim sistemima.
Za korisnike proračunskog knjigovodstva aplikacije su izrađene najnovijim "Embarcadero" tehnologijama, a podaci se skladište u "My sql" baze podataka.

Posebno je potrebno napomenuti da je program za izradu lista tj. izvještaja, obrazaca i rješenja rađen u posebnom alatu "Fastreport" koji korisnicima pruža mogućnost
samostalne izrade izlistanja pomoću naših predložaka na vrlo jednostavan način.

Funkcionalnosti programa : 
  


PRORAČUNSKO KNJIGOVODSTVO / POSEBAN DIO / OPĆI DIO /  PRORAČUN-IZVRŠENJE-REBALANS-IZMJENE I DOPUNE-PLAN-PROJEKCIJE /
DIREKTNA VEZA NA GLAVNU KNJIGU / GLAVNA KNJIGA / SALDA KONTI / KNJIGA POREZA / MATIČNI PODACI KORISNIKA / OBRASCI HUB3A-2D BAR KOD / 
KNJIGA PDV-a / KNJIGE URA-IRA / RJEŠENJA-OBRASCI ZA SLIVNE VODE / RJEŠENJA-OBRASCI ZA KOMUNALNU NAKNADU / RJEŠENJA - POREZ NA TVRTKE-KUĆE ZA ODMOR,.... /
OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA PO POREZIMA / GRUPE POREZA / POREZI - PRAVNE OSOBE - FIZIČKE OSOBE - KUĆE ZA ODMOR - POREZ NA POTROŠNJU - 
POREZ NA JAVNE POVRŠINE - POREZ KN I NUV - NAJAM GARAŽA - PRIČUVA/ DIREKTNA VEZA NA JOPPD OBRAZAC / ŠIFRARNICI - SERVIS    
  
Povratak na sadržaj